fərqli

fərqli
sif. Aralarında fərq olan, müəyyən xüsusiyyəti ilə o birindən fərqlənən, ayrılan, seçilən, aralarında oxşarlıq olmayan. Fərqli cəhətlər. Fərqli dünyagörüşü. – Qayəsiz, məqsədsiz keçən bir insan ömrü <Kərimxana> bir heç, bir heyvan həyatından fərqli görünmürdü. M. İ.. Bir evdə eyni familiya daşıyan iki qadın . . birbirindən nə qədər fərqli idi. İ. Qasımov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • şərqli — sif. Şərq ölkələrindən birinin əhalisinə mənsub olan adam, Şərq əhli. Şərqlilərin adət və ənənələri. Şərqli geyimində bir adam. – . . . Şərqlilərin zövqünü korlayıb hətta ruhlarını belə incidən bir şey varsa, o da bu saxta «Şərq stili»dir. . . Ü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqayisə — is. <ər.> Oxşar və fərqli cəhətlərini, yaxud birinin o birisindən üstünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşdırma, tutuşdurma. <Şərəfoğlu Rüstəmə:> Sən . . özün də bilirsən ki, bu müqayisə heç şeyə dəyməz. M. İ.. Ustanın müqayisəsi də …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Мамедов, Захид Фаррух оглы — Захид Фаррух оглы Мамедов Zahid Fərrux oğlu Məmmədov [[Файл …   Википедия

  • fərzanə — f. 1) alim, bilici, elimli; 2) tay tuşundan fərqli; misilsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müməyyəz — ə. ayrılmış, fərqləndirilən, fərqli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəfavit — ə. təfavütü olan; fərqli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şərqi(yyə) — ə. Şərqə aid olan, Şərqdə olan; şərqli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xavəri — f. 1) şərqə aid olan; şərqi; 2) şərqli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xüsusi — ə. 1) şəxsi, fərdi; 2) fərqli, qeyri adi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • adam — is. <ər.> 1. Heyvandan fərqli olaraq danışmaq və düşünmək, ictimai əmək prosesində alət qayırmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan canlı məxluq; insan, bəşər. Sağlam adam. Bilikli adam. – Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”